Terug naar alle artikelen

Houden we ons aan de coronaregels?

Als iedereen vaak zijn handen wast, afstand houdt en thuis blijft bij klachten, neemt het aantal coronabesmettingen af. Het is dus belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Maar gebeurt dat ook? Dat zie je op het dashboard onder het kopje ‘Gedrag’.

Een persoon wast de handen

Dit artikel geeft uitleg bij de pagina 'Coronaregels volgen en steunen' op het dashboard. Daar vindt u ook de actuele cijfers. Dit artikel is bijgewerkt op 3 november 2021.

De gedragsregels van de overheid zijn bedoeld om het virus te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen te beschermen. Het RIVM onderzoekt iedere drie weken wat mensen van de maatregelen vinden en of ze zich er ook aan houden. Ruim 5.000 Nederlanders beantwoorden dan vragen over bijvoorbeeld thuiswerken, afstand houden, en testen bij klachten.

Gedrag op dashboard

Op de pagina ‘Gedrag’ kun je zien hoeveel procent van de ondervraagden zich aan de gedragsregels houdt (volgt de regels). Daarnaast kun je zien of mensen ook achter deze regels staan (steunen de regels). Je kunt ook zien of deze percentages zijn veranderd ten opzichte van drie weken geleden.

Deze afbeelding laat een aantal van de gedragsregels zien waar we ons aan moeten houden om het aantal besmettingen terug te dringen.

Veranderingen in de loop van de tijd

In de grafiek ‘Het volgen en steunen van de coronaregels door de tijd heen’ kun je verder terug in de tijd kijken. Boven de grafiek kun je de verschillende maatregelen selecteren in een uitklapmenu.

Deze grafiek laat over een langere periode zien of mensen zich houden aan de regels.

Mensen steunen regels, maar volgen ze niet altijd op

Je ziet op het dashboard dat mensen het vaak eens zijn met maatregelen, maar dat ze zich er zelf niet altijd aan houden. Handenwassen vinden we bijvoorbeeld vrijwel allemaal heel belangrijk, maar doen we lang niet zo vaak als zou moeten.

Gedrag per veiligheidsregio

Via de kaart van Nederland kun je veiligheidsregio's met elkaar vergelijken. Je kunt dan bijvoorbeeld zien hoeveel procent van de mensen in Friesland thuisblijft bij klachten, en dat vergelijken met Twente. Op je telefoon of tablet kun je een regio aantikken, op een computer kun je met de cursor over het kaartje bewegen. Zo zie je hoe de regio's van elkaar verschillen in het volgen en steunen van de regels. Hoe donkerder de kleur op de kaart, hoe meer mensen zich in die regio aan de maatregelen houden.

Deze afbeelding laat de verschillen zien tussen de veiligheidsregio's als het gaat om houden aan de gedragsregels.

Onderzoek belangrijk voor maatregelen

De uitkomsten van het gedragsonderzoek helpen het RIVM om te bepalen wat het effect van de maatregelen zal zijn. Beleidsmakers gebruiken het onderzoek dan ook om goede regels vast te stellen, waar mensen zich aan kunnen houden.

Onderwerpen
Disclaimer