Terug naar alle artikelen

Minder vaak updates, blijvend oog op het virus

Zicht houden op de ontwikkelingen van het coronavirus en de gevolgen voor de zorg en de samenleving blijft belangrijk.

Zicht houden op de ontwikkelingen van het coronavirus en de gevolgen voor de zorg en de samenleving blijft nog steeds belangrijk. Niet alleen het aantal ziekenhuisopnames is belangrijk, zicht op bijvoorbeeld de virusvarianten en het aantal virusdeeltjes in het rioolwater geven ook belangrijke informatie.

Om te weten hoe het gaat met corona worden gegevens uit meerdere bronnen gebruikt. De actuele situatie halen we uit de trends die we volgen. Dagcijfers kunnen sterk veranderen, daarom leggen we wekelijks op de hoofdpagina meer uit over de trends die we zien. En we houden de volgende dagen aan om de cijfers op het dashboard te updaten.

Welke cijfers worden hoe vaak geüpdatet

• Op dinsdag en vrijdag updaten we positieve testen, R-getal, ziekenhuis- en IC-opnames, sterfte en de situatie van kwetsbare groepen en 70-plussers.

• Op woensdag updaten we de vaccinatiegegevens.

• Op vrijdag updaten we de gegevens over virusvarianten.

• Het aantal virusdeeltjes in het rioolwater wordt bijgewerkt op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Het RIVM blijft het virus uiteraard nauwgezet volgen en houdt ons op de hoogte. Als de situatie erom vraagt, kunnen we de updatefrequentie van de cijfers weer aanpassen.