Terug naar alle artikelen

Waarom mogelijke situaties van besmetting niet altijd te zien zijn op het dashboard

Dit artikel gaat over bron- en contactonderzoek (BCO) dat is uitgevoerd tot en met 4 november 2021. Vanaf 5 november 2021 werken GGD’en met een nieuwe vorm van bron- en contactonderzoek: BCO op maat. Met BCO op maat komt het vaker voor dat er genoeg informatie beschikbaar is om op het dashboard de mogelijke situaties van besmetting te tonen. Meer informatie over de verandering staat in de Cijferverantwoording.

Medewerkers voeren bron- en contactonderzoek uit

Dit artikel geeft uitleg bij de pagina’s (landelijk en per veiligheidsregio) over bron- en contactonderzoek .

Als iemand positief getest is op het coronavirus, dan zoekt de GGD onder andere uit waar deze persoon besmet kan zijn. Dit gebeurt tijdens het bron- en contactonderzoek (BCO). In een regio met veel positief geteste mensen moet de GGD ook veel bron- en contactonderzoek doen. Het kan gebeuren dat alle bron- en contactonderzoeken samen zo veel tijd kosten, dat het onderzoek alleen nog lukt als het minder uitgebreid is. Het onderzoek is dan nog steeds nuttig, maar het levert dan niet genoeg gegevens op voor het dashboard. In dit artikel leggen we het verder uit.

Volledig of risicogestuurd bron- en contactonderzoek (BCO)

Er zijn verschillende ‘fasen’ waarin de GGD’en bron- en contactonderzoek kunnen uitvoeren, van fase 1 (volledig onderzoek) tot en met fase 5 (mensen worden alleen gebeld om een positieve uitslag door te geven). Daartussen zitten de verschillende vormen van ‘risicogestuurd’ onderzoek (fase 2 tot en met 4). In welke fase een GGD het bron- en contactonderzoek doet, hangt af van het aantal besmettingen in de regio.

In de afbeelding hieronder staat welke stappen de GGD zet per fase. Als alle stappen van een fase zijn doorlopen, is het onderzoek afgerond. Het is dus niet zo dat het onderzoek dan naar de volgende fase gaat.

Uitleg fasen bron- en contactonderzoek

De GGD’en doen een volledig bron- en contactonderzoek (fase 1) als dat kan. Dat kost 8 tot 12 uur per positief geteste persoon. Als er veel positief geteste mensen zijn, dan lukt het niet altijd om voor al deze mensen bron- en contactonderzoek in fase 1 of 1b te doen. De GGD doet op dat moment risicogestuurd bron- en contactonderzoek (fase 2, 3 of 4). Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een positief geteste persoon zelf aan mensen met wie hij of zij in contact is geweest laat weten dat zij ook besmet kunnen zijn en in quarantaine moeten gaan. In uitzonderlijke gevallen als het extreem druk is, kan het zijn dat de GGD alleen nog maar tijd heeft om uitslagen door te geven (fase 5).

Minder gegevens bij risicogestuurd BCO

Omdat bij de meeste niveaus van risicogestuurd bron- en contactonderzoek positief geteste mensen zelf hun contacten informeren, wordt de kans kleiner dat een contact die later ook positief test, weet door wie hij of zij besmet is. Bij risicogestuurd BCO heeft een GGD dus minder gegevens over waar iemand mogelijk besmet is geraakt. Die gegevens zijn niet genoeg om een goed beeld te geven van de situatie. De regio’s van die GGD’en zijn grijs op de landkaart op het dashboard (zie voorbeeld hieronder).

Situaties van mogelijke besmetting per veiligheidsregio

Alleen als een GGD de hele week bron- en contactonderzoek heeft gedaan in fase 1 of 1b, zijn er genoeg gegevens om een betrouwbaar overzicht te kunnen geven van de situaties waarin mensen mogelijk besmet zijn. Deze regio’s zijn blauw op het dashboard. Alleen van de blauwe regio’s staan actuele gegevens op het dashboard.

Fase van BCO kan veranderen

Elke GGD bepaalt steeds opnieuw wat de meest uitgebreide fase is waarin ze het bron- en contactonderzoek kunnen doen. Dit hangt af van het aantal positief geteste mensen in de regio en de beschikbare capaciteit.

Als bron- en contactonderzoek in fase 1 op een bepaald moment niet meer lukt omdat er te veel positief geteste mensen zijn, dan kijkt de GGD welke fase wel haalbaar is. Andersom geldt hetzelfde: als het druk was en het BCO daarom bijvoorbeeld in fase 3 werd gedaan, gaat de GGD zodra dat kan terug naar fase 2 of 1.

In de grafiek ‘Situaties waarin mensen mogelijk besmet zijn door de tijd heen’ is te zien wanneer een GGD tijdelijk geen onderzoek kon doen in fase 1 of 1b.

Situaties waarin mensen mogelijk besmet zijn door de tijd heen.

In de afbeelding hierboven staan twee grijze balken. In deze periodes kon de GGD geen bron- en contactonderzoek doen in fase 1 of 1b. Er is daarom geen informatie beschikbaar op het dashboard. Of en wanneer er genoeg gegevens zijn, kan per veiligheidsregio verschillen.

Onderwerpen