Terug naar alle artikelen

Waarom worden de risiconiveaus niet meer getoond op het Coronadashboard?

Tot voor kort baseerde het kabinet coronamaatregelen op basis van de druk op de zorg. Het aantal ziekenhuis- en IC-opnames gaf aan of het risiconiveau ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’ of ‘ernstig’ was. De omikronvariant van het coronavirus zorgt echter voor minder ziekenhuisopnames. Daarom gebruikt het kabinet geen risiconiveaus meer. Factoren als uitgestelde zorg en de economie spelen nu ook mee.

Vanaf het begin van de pandemie heeft het kabinet op basis van een aantal zaken gekeken naar hoe het virus zich ontwikkelt. Denk hierbij aan het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames. Aan de hand hiervan maakte het kabinet een keuze over welke maatregelen nodig waren. Vorig najaar is gekozen om de cijfers die direct iets zeggen over de druk op te zorg leidend te maken. Door te kijken naar het 7-daags gemiddelde van ziekenhuis- en IC-opnames werd Nederland ingedeeld in het risiconiveau ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’ of ‘ernstig’. Deze manier van indelen was passend bij de toen heersende deltavariant van het virus en terug te vinden op het dashboard.

Omikron minder ingrijpend effect op de zorg
Sinds enige tijd is de omikronvariant de meest voorkomende variant. Hierdoor is ook de verhouding tussen het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames veranderd. Mensen worden minder ziek van de omikronvariant en liggen ook minder lang in het ziekenhuis. Dit zorgt ervoor dat de omikronvariant een minder ingrijpend effect op de zorg heeft dan eerdere varianten van het virus. Zo zien we dat er minder druk in ziekenhuizen en op de IC’s terwijl het aantal besmettingen nog hoog is. Omdat omikron een minder ingrijpend effect op de zorg heeft, is de indeling van risiconiveaus die hoorde bij de deltavariant niet meer passend.

Ook bleek het systeem van risiconiveaus te weinig flexibel, bijvoorbeeld als er nieuwe varianten zijn. De effecten van deze nieuwe variant kwamen namelijk niet altijd goed en op tijd terug in de inschaling van de risiconiveaus.

Hoe beoordeelt het kabinet nu het risico?
Het kabinet gebruikt vanaf nu dus geen systeem met risiconiveaus meer. Het aantal besmettingen en ziekenhuis- en IC-opnames houdt het kabinet nog altijd in de gaten, maar er wordt ook breder gekeken. Denk bijvoorbeeld aan de zorg die uitgesteld moet worden door corona. Daarnaast heeft het kabinet besloten om de economische en maatschappelijke gevolgen meer mee te laten wegen.

Met het loslaten van de indeling op risicofactoren is het kabinet beter in staat om goed in te spelen op de situatie.