Terug naar alle artikelen

Wat zegt het aantal meldingen van sterfgevallen?

Op het dashboard vind je dagelijks een update van het aantal gemelde COVID-19-sterfgevallen. Toch vertelt dit cijfer niet hoeveel mensen er de afgelopen 24 uur zijn overleden aan COVID-19. Hoe kan dat?

Een verpleegkundige legt een hand op de hand van een patiënt

Dit artikel geeft uitleg bij de pagina 'Sterfte' op het dashboard . Daar vindt u ook de actuele cijfers.

De meeste mensen die positief zijn getest op het coronavirus, hebben gelukkig alleen milde klachten. Helaas overlijden er ook mensen aan de gevolgen van COVID-19. Vooral oudere mensen overlijden aan het virus. Boven de zeventig wordt de sterftekans veel groter.

Meldingen

Deze afbeelding laat het gemeld aantal overleden patiënten aan COVID-19 per dag zien en het totaal aantal personen overleden aan COVID-19.

Op het dashboard zie je in het linkerplaatje het aantal sterfgevallen dat de GGD'en dagelijks melden bij het RIVM. Het gaat hier dus om het aantal meldingen van sterfgevallen. De dagelijkse meldingsdatum is niet hetzelfde als de sterfdatum. Meestal duurt het een paar dagen voordat ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen alle sterfgevallen hebben doorgegeven aan de GGD. Niet iedere overleden coronapatiënt staat dus meteen in het systeem van de GGD. Hierdoor kan het zijn dat iemand die op maandag is overleden, nog niet is meegeteld in het sterftecijfer van dinsdag.

Het kan dus ook gebeuren dat het sterftecijfer op een bepaalde dag op nul staat, terwijl er de vorige dag wél mensen zijn overleden. Heel soms is er een grote achterstand in de meldingen, bijvoorbeeld door een computerstoring. In zo’n geval gaat het dagelijkse cijfer deels over sterfgevallen die al een paar weken oud zijn.

Het dashboard toont ook een totaal van alle gemelde sterfgevallen sinds het begin van de coronacrisis, zie het rechterplaatje.

Aantal corona-overlijdens ligt hoger

Het aantal patiënten dat overlijdt aan corona ligt hoger dan het meldingscijfer aangeeft. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste geldt de meldingsplicht alleen voor coronapatiënten. Zij kunnen het virus verspreiden en zo risico opleveren voor anderen. Dat risico is er niet meer als iemand is overleden.

Ten tweede overlijden er ook mensen aan COVID-19, terwijl ze niet zijn getest. Dit zag je vooral tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020. Deze mensen tellen ook niet mee in het sterftecijfer volgens meldingen.

Het precieze aantal overledenen in die periode is pas later duidelijk, wanneer het CBS de sterftecijfers op basis van doodsoorzaak heeft. In dit artikel lees je meer over de sterfte op basis van doodsoorzaak .

Een andere manier om te kijken naar het aantal coronadoden, is de oversterfte. Dat is de (tijdelijke) stijging van het sterftecijfer. In dit artikel lees je meer over oversterfte .

Onderwerpen