Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Lees meer over dit dashboard

Terug naar alle cijfers

Besmettingen - Reproductiegetal

Reproductiegetal

Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. Lees meer in de cijferverantwoording.

Laatste waardes verkregen op dinsdag 19 januari. Wordt wekelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Meest recente reproductiegetal

0.98 positief geteste mensen per dag.
0 meerdan de vorige waarde

Aantal mensen dat besmet wordt door één besmettelijke persoon.

Ondersteunende afbeelding bij bovenstaande uitleg

Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. Als het reproductiegetal lager is dan 1, dan daalt het aantal besmettingen. Bij een getal hoger dan 1 stijgt het aantal besmettingen.

Waarde van vrijdag 1 januari · Bron: RIVM

Verloop over tijd

Deze grafiek geeft het reproductiegetal over tijd weer.
  • De effectieve R is een schatting. Voor recente R schattingen is de betrouwbaarheid niet groot, daarom loopt de R-lijn niet door in de laatste twee weken.
Terug naar alle cijfers
Disclaimer