Besmettingen - Reproductiegetal

Reproductiegetal

Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. Lees meer over de informatie op deze pagina in de ‘Uitleg bij de cijfers’.

Laatste waardes verkregen op vrijdag 9 april. Wordt twee keer per week bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Meest recente reproductiegetal

0.96 positief geteste mensen per dag.
0,05 minderdan de vorige waarde

Aantal mensen dat besmet wordt door één besmettelijke persoon. Dit is altijd het reproductiegetal van twee weken geleden omdat de betrouwbaarheid van recentere berekeningen niet groot genoeg is.

Ondersteunende afbeelding bij bovenstaande uitleg

Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. Als het reproductiegetal lager is dan 1, dan daalt het aantal besmettingen. Bij een getal hoger dan 1 stijgt het aantal besmettingen.

Waarde van donderdag 25 maart verkregen op vrijdag 9 april · Bron: RIVM

Het reproductiegetal door de tijd heen

Deze grafiek toont het reproductiegetal door de tijd heen.
17 feb. 202025 mrt. 202100,511,522,5Signaalwaarde: 1
  • De effectieve R is een schatting. Voor recente R schattingen is de betrouwbaarheid niet groot, daarom loopt de R-lijn niet door in de laatste twee weken.

Bron: RIVM