Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Lees meer over dit dashboard

Terug naar alle cijfers

Besmettingen

Sterfte

Deze cijfers laten zien van hoeveel patiënten er aan de GGD gemeld is dat ze zijn overleden aan COVID-19. Het werkelijke aantal patiënten dat is overleden aan COVID-19 is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Lees meer in de cijferverantwoording.

Laatste waardes verkregen op zaterdag 23 januari. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Gemeld aantal patiënten overleden aan COVID-19 per dag

89

Dit getal toont het aantal patiënten waarvan aan de GGD gemeld is dat ze zijn overleden aan COVID-19, per dag. Een deel van de overlijdens is van eerdere dagen, die later zijn doorgegeven.

Waarde van zaterdag 23 januari · Bron: RIVM

Totaal aantal personen overleden aan COVID-19

13.510

Dit getal laat zien van hoeveel personen in totaal is gemeld dat ze zijn overleden aan COVID-19, sinds het begin van de meldingen.

Waarde van zaterdag 23 januari · Bron: RIVM

Gemelde aantal patiënten overleden aan COVID-19 over tijd

Deze grafiek laat zien van hoeveel personen in de geselecteerde periode gemeld is dat ze zijn overleden aan COVID-19.

COVID-19 sterfte: verdeling naar leeftijd

De blauwe rechterbalken in deze grafiek laten zien tot welke leeftijdsgroep de aan COVID-19 overleden personen behoren. De grijze linkerbalken tonen hoe groot elke leeftijdsgroep is ten opzichte van de hele Nederlandse bevolking. De blauwe en grijze balken laten samen zien of leeftijdsgroepen naar verhouding meer of minder aan COVID-19 overleden personen hebben. Stel dat de grijze balk toont dat 12% van alle Nederlanders een zestiger is, en de blauwe balk geeft bijvoorbeeld aan dat 10% van alle aan COVID-19 overleden personen een zestiger is, dan heeft deze leeftijdsgroep naar verhouding minder aan COVID-19 overleden personen. De grafiek wordt dagelijks bijgewerkt en gaat over sterftegevallen sinds de uitbraak van het virus. Let op dat iedereen onder de vijftig in één leeftijdsgroep is geplaatst door het RIVM, omdat die gegevens vanwege de kleine aantallen anders herleidbaar zouden zijn tot individuen.

* Deze waarde is groter dan in de grafiek is weergegeven

Waarde van zaterdag 23 januari · Bron: RIVM

Sterftemonitor

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert wekelijks het totaal aantal overleden mensen in Nederland en vergelijkt dit aantal met het verwacht aantal overlijdens gecorrigeerd voor koude- of hittegolven, uitbraken en epidemieën. Er is sprake van oversterfte indien meer mensen overlijden dan verwacht. Deze grafiek geeft mogelijk een completer beeld van sterfte door COVID-19 dan de door de GGD’en gemelde COVID-19 sterfte, omdat niet alle mensen die overlijden aan COVID-19 getest zijn op COVID-19. Lees meer in de cijferverantwoording.

Laatste waardes verkregen op vrijdag 22 januari. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: CBS

Download data: CBS

Sterfte iets afgenomen in week 2, maar nog steeds hoog

In week 2 (11 tot en met 17 januari 2021) overleden naar schatting 3 850 mensen. Dat zijn 500 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In de eerste week van 2021 overleden 4 099 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 2 van 2021 iets meer dan 60 duizend mensen, bijna 9 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten.

Totaal aantal overledenen per week

Deze grafiek laat zien hoeveel mensen er in totaal wekelijks overleden zijn in Nederland. Het aantal daadwerkelijk overleden mensen wordt vergeleken met het aantal overlijdens dat wordt verwacht op basis van voorgaande jaren. De lichtblauwe lijn en omliggende marge tonen de sterfte die op dat moment in het jaar wordt verwacht, de donkerblauwe lijn toont de sterfte zoals deze heeft plaatsgevonden.

  • Daadwerkelijke aantal overledenen
  • Verwachte aantal overledenen
  • Boven- en ondergrens van verwachte aantal overledenen
Terug naar alle cijfers
Disclaimer