Besmettingen

Sterfte

Deze cijfers laten zien van hoeveel COVID-19 patiënten gisteren aan de GGD gemeld is dat ze zijn overleden. Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Lees meer over de informatie op deze pagina in de ‘Uitleg bij de cijfers’.

Laatste waardes verkregen op maandag 12 april. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Gemelde aantal overleden COVID-19 patiënten per dag

20
3 meerdan de vorige waarde

Dit getal toont het aantal COVID-19 patiënten waarvan aan de GGD op die dag gemeld is dat ze zijn overleden. Een deel van de overlijdens is van eerdere dagen, die later zijn doorgegeven.

Waarde van maandag 12 april · Bron: RIVM

Totaal aantal overleden COVID-19 patiënten

16.791

Dit getal laat zien van hoeveel COVID-19 patiënten in totaal is gemeld dat ze zijn overleden, sinds het begin van de meldingen.

Waarde van maandag 12 april · Bron: RIVM

Meldingen van aan COVID-19 overleden patiënten door de tijd heen

Deze grafiek laat zien van hoeveel COVID-19 patiënten in de geselecteerde periode gemeld is dat ze zijn overleden.

27 feb. 202012 apr. 2021050100150200250
  • Meldingen overleden patiënten
  • Laatste dagen zijn niet compleet omdat meldingen vertraagd binnenkomen

Bron: RIVM

COVID-19 sterfte: verdeling naar leeftijd

De blauwe rechterbalken in deze grafiek laten zien tot welke leeftijdsgroep de overleden personen met COVID-19 behoren. De grijze linkerbalken tonen hoe groot elke leeftijdsgroep is ten opzichte van de hele Nederlandse bevolking. De blauwe en grijze balken laten samen zien of leeftijdsgroepen naar verhouding meer of minder met COVID-19 overleden personen hebben. Stel dat de grijze balk toont dat 12% van alle Nederlanders een zestiger is, en de blauwe balk geeft bijvoorbeeld aan dat 10% van alle met COVID-19 overleden personen een zestiger is, dan heeft deze leeftijdsgroep naar verhouding minder met COVID-19 overleden personen. De grafiek wordt dagelijks bijgewerkt en gaat over sterftegevallen sinds de uitbraak van het virus. Let op dat iedereen onder de vijftig in één leeftijdsgroep is geplaatst door het RIVM, omdat die gegevens vanwege de kleine aantallen anders herleidbaar zouden zijn tot individuen.

Verdeling leeftijdsgroepen in NederlandOverledenen per leeftijdsgroep90+80 – 8970 – 7960 – 6950 – 590 – 49 *0%20%40%0%20%40%

* Deze waarde is groter dan in de grafiek is weergegeven

Waarde van maandag 12 april · Bron: RIVM

Sterftemonitor

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert wekelijks het totaal aantal overleden mensen en vergelijkt dit aantal met het verwacht aantal overlijdens gecorrigeerd voor koude- of hittegolven, uitbraken en epidemieën. Er is sprake van oversterfte indien meer mensen overlijden dan verwacht. Deze grafiek geeft mogelijk een completer beeld van sterfte door COVID-19 dan de door de GGD’en gemelde COVID-19 sterfte, omdat niet alle mensen die overlijden aan COVID-19 getest zijn op COVID-19. Lees meer over de informatie op deze pagina in de ‘Uitleg bij de cijfers’.

Laatste waardes verkregen op vrijdag 9 april. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: CBS

Download data: CBS

Geen wekelijks nieuwsbericht over sterfte in week 13

Vanwege Pasen verschijnt er deze week geen nieuwsbericht over de wekelijkse sterfte. Vanwege vertraging in de aanlevering van de overlijdensberichten, wat gebruikelijk is rondom de feestdagen, is het dan niet mogelijk om een schatting van de sterfte in week 13 te geven. Het eerstvolgende nieuwsbericht, met de schatting van week 14 en de voorlopige cijfers tot en met week 13, zal op vrijdag 16 april gepubliceerd worden.

Totaal aantal overledenen per week

Deze grafiek laat zien hoeveel mensen er in totaal wekelijks overleden zijn. Het aantal daadwerkelijk overleden mensen wordt vergeleken met het aantal overlijdens dat wordt verwacht op basis van voorgaande jaren. De lichtblauwe lijn en omliggende marge tonen de sterfte die op dat moment in het jaar wordt verwacht, de donkerblauwe lijn toont de sterfte zoals deze heeft plaatsgevonden.

16 mrt. 202028 mrt. 202102.0004.0006.000
  • Boven- en ondergrens van verwachte aantal overledenen
  • Verwachte aantal overledenen
  • Daadwerkelijke aantal overledenen

Bron: CBS