Besmettingen

Sterfte

Deze cijfers laten zien van hoeveel COVID-19-patiënten gemeld is dat ze zijn overleden. Zo krijgen we een beeld van de impact die het virus heeft. Het werkelijke aantal overleden COVID-19-patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19.

Laatste waardes verkregen op zaterdag 22 januari. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Gemelde aantal overleden COVID-19-patiënten

11
1 minder dan de vorige waarde

Dit getal toont het aantal COVID-19-patiënten waarvan op één dag aan de GGD gemeld is dat ze zijn overleden. Een deel van de overlijdens is van eerdere dagen, die later zijn doorgegeven.

Waarde van zaterdag 22 januari · Bron: RIVM

Totaal aantal overleden COVID-19-patiënten

21.210

Dit getal laat zien van hoeveel COVID-19-patiënten in totaal is gemeld dat ze zijn overleden, sinds het begin van de meldingen.

Waarde van zaterdag 22 januari · Bron: RIVM

Meldingen van aan COVID-19 overleden patiënten door de tijd heen

Deze grafiek laat zien van hoeveel COVID-19-patiënten gemeld is dat ze zijn overleden. In de grafiek tonen we ook gemiddelden over de afgelopen zeven dagen.

Deze grafiek laat zien van hoeveel COVID-19 patiënten gemeld is dat ze zijn overleden. In de grafiek tonen we ook gemiddelden over de afgelopen zeven dagen. Gebruik het toetsenbord om door de tijd in de grafiek te navigeren. Pijltjestoetsen links en rechts gaan achteruit en vooruit in de tijd. Met het minderdanteken < en meerdanteken > kun je terug of verder gaan. Met page-up en page-down maak je grotere stappen. Met de Home-toets en End-toets ga je naar het begin en einde van de tijdbalk.
  • Gemiddeld aantal over de afgelopen zeven dagen
  • Meldingen overleden patiënten

Bron: RIVM

COVID-19 sterfte: verdeling naar leeftijd

De blauwe rechterbalken in deze grafiek laten zien tot welke leeftijdsgroep de overleden personen met COVID-19 behoren. De grijze linkerbalken tonen hoe groot elke leeftijdsgroep is ten opzichte van de hele Nederlandse bevolking. De blauwe en grijze balken laten samen zien of leeftijdsgroepen naar verhouding meer of minder met COVID-19 overleden personen hebben. Stel dat de grijze balk toont dat 12% van alle Nederlanders een zestiger is, en de blauwe balk geeft bijvoorbeeld aan dat 10% van alle met COVID-19 overleden personen een zestiger is, dan heeft deze leeftijdsgroep naar verhouding minder met COVID-19 overleden personen. De grafiek wordt dagelijks bijgewerkt en gaat over sterftegevallen sinds de uitbraak van het virus. Let op dat iedereen onder de vijftig in één leeftijdsgroep is geplaatst door het RIVM, omdat die gegevens vanwege de kleine aantallen anders herleidbaar zouden zijn tot individuen.

De rechterbalken in deze grafiek laten zien tot welke leeftijdsgroep de overleden personen met COVID-19 behoren. linkerbalken tonen hoe groot elke leeftijdsgroep is ten opzichte van de hele Nederlandse bevolking. De beide balken laten samen zien of leeftijdsgroepen naar verhouding meer of minder met COVID-19 overleden personen hebben. Gebruik het toetsenbord om door de tijd in de grafiek te navigeren. Pijltjestoetsen links en rechts gaan achteruit en vooruit in de tijd. Met het minderdanteken < en meerdanteken > kun je terug of verder gaan. Met page-up en page-down maak je grotere stappen. Met de Home-toets en End-toets ga je naar het begin en einde van de tijdbalk.
Verdeling leeftijdsgroepen in NederlandOverledenen per leeftijdsgroep90+80 – 8970 – 7960 – 6950 – 590 – 49 *0%20%40%60%0%20%40%60%

* Deze waarde is groter dan in de grafiek is weergegeven

Waarde van zaterdag 22 januari · Bron: RIVM

Oversterfte

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert het totaal aantal overleden mensen en vergelijkt dit aantal met het verwachte aantal overlijdens. Er is sprake van oversterfte als meer mensen overlijden dan verwacht. Dit geeft mogelijk een completer beeld van sterfte door COVID-19 dan de door de GGD'en gemelde COVID-19 sterfte, omdat niet alle mensen die overlijden aan COVID-19 getest zijn op COVID-19.

Laatste waardes verkregen op vrijdag 21 januari. Wordt wekelijks bijgewerkt.

Bron: CBS

Sterfte lager dan verwacht in week 2

In de tweede week van januari (week 2, 10 tot en met 16 januari 2022) overleden naar schatting 3 250 mensen. Dat zijn er ruim 100 minder dan verwacht. In de week ervoor overleden iets meer mensen dan verwacht (3 392). De sterfte onder 80-plussers en Wlz-zorggebruikers bleef ongeveer gelijk, die onder mensen jonger dan 80 jaar en de overige bevolking nam verder af. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Totaal aantal overledenen per week

Deze grafiek laat zien of er in een bepaalde week meer of minder mensen zijn overleden dan verwacht. De donkerblauwe lijn laat zien hoeveel mensen er per week zijn overleden sinds 16 maart 2020. De lichtblauwe lijn en de strook daaromheen laten zien hoeveel overledenen het CBS had verwacht op basis van hoeveel mensen in vorige jaren zijn overleden per week.

Deze grafiek laat zien of er in een bepaalde week meer of minder mensen zijn overleden dan verwacht. De lijn ‘Daadwerkelijk aantal overledenen’ laat zien hoeveel mensen er per week zijn overleden sinds 16 maart 2020. De lijn ‘Verwacht aantal overledenen’ en de strook daaromheen laten zien hoeveel overledenen het CBS had verwacht op basis van hoeveel mensen in vorige jaren zijn overleden per week. Gebruik het toetsenbord om door de tijd in de grafiek te navigeren. Pijltjestoetsen links en rechts gaan achteruit en vooruit in de tijd. Met het minderdanteken < en meerdanteken > kun je terug of verder gaan. Met page-up en page-down maak je grotere stappen. Met de Home-toets en End-toets ga je naar het begin en einde van de tijdbalk.
  • Verwacht aantal overledenen
  • Daadwerkelijk aantal overledenen
  • Boven- en ondergrens van verwacht aantal overledenen

Bron: CBS

Mensen overleden aan COVID-19 volgens CBS doodsoorzaak

Het CBS publiceert over oorzaken waaraan mensen overlijden. COVID-19 is een van die oorzaken. Vanaf juli publiceert het CBS ieder kwartaal over de doodsoorzaken van het laatst bekende kwartaal; die zijn van ongeveer drie maanden geleden. In het bijbehorende bericht noemt het CBS het aantal aan COVID-19 overleden mensen sinds het begin van de corona-epidemie.

In een artikel leggen we uit hoe dit cijfer tot stand komt en waarom het verschilt van de sterftecijfers op het Coronadashboard. Lees meer

Disclaimer