Risiconiveaus van de veiligheidsregio’s

Deze informatie is niet actueel.

Vanaf 25 september 2021 geldt één risiconiveau voor het hele land. Meer informatie hierover, komt binnenkort op het dashboard.

Risiconiveau

Om het risiconiveau per regio te bepalen, kijken we naar twee cijfers: het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Het meest ernstige cijfer van deze twee bepaalt het risiconiveau. Hieronder is te zien hoeveel regio’s in welk risiconiveau zitten. In de uitklapvensters is te zien hoe iedere regio op de twee cijfers heeft gescoord.

  • Bepaald op 8 september

  • Bepaald met cijfers van 30 augustus t/m 5 september

  • Wordt opnieuw bepaald rond 15 september

risiconiveau
1
Waakzaam
Geen regio's

Op deze pagina op het dashboard staan de maatregelen die nu gelden.