Over de risiconiveaus

Elke twee weken, of vaker indien nodig, kijken we naar de ernst van de situatie in de verschillende regio’s. Dat noemen we het risiconiveau. Hier horen maatregelen bij.

Om het risiconiveau per regio te bepalen, kijken we naar het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Het meest ernstige cijfer bepaalt het risiconiveau. Als bijvoorbeeld in een regio het aantal positieve testen ernstig is en het aantal ziekenhuisopnames zorgelijk, dan geldt het risiconiveau ‘Ernstig’.

Deze illustratie laat de vier risiconiveaus zien en de grenswaarden die bij de verschillende niveaus horen.

Voorbeeld. Een regio heeft 80 positieve testen per 100.000 inwoners per week en 18 ziekenhuisopnames per miljoen inwoners per week: dan geldt het risiconiveau ‘Ernstig’.

Bij elk risiconiveau horen bepaalde maatregelen. Het kabinet kijkt bij het nemen van maatregelen naar hoe het gaat in de samenleving. Maatregelen zijn gebaseerd op de routekaart.

Op deze pagina staat welke maatregelen op dit moment gelden.

De routekaart coronamaatregelen met alle maatregelen die daar bij horen is via deze link te vinden.

We gaan over op maatregelen die voor het hele land gelden als de situatie in drie of meer regio’s ‘Ernstig’ of ‘Zeer ernstig’ is. Ook in regio’s waar het beter gaat. De maatregelen per regio vervallen dan dus. Dat doen we om te voorkomen dat nog meer mensen besmet raken en dat het in de zorg te druk wordt.

Deze illustratie laat zien dat er bij elke risiconiveau maatregelen horen.

We kunnen maatregelen in stapjes verminderen als twee weken lang het landelijk aantal opnames in het ziekenhuis en op de IC laag genoeg is. Ook moet het reproductiegetal (de R-waarde) landelijk kleiner zijn dan 1. Bij het bepalen of we maatregelen kunnen versoepelen, zijn we heel erg voorzichtig. Bijvoorbeeld omdat ook als het aantal nieuwe ziekenhuisopnames afneemt de zorg nog te maken kan hebben met een groot aantal patiënten dat nog herstellende is van corona. Ook willen we niet dat we te snel maatregelen loslaten en daarmee het aantal besmettingen weer toeneemt.

Hoe worden de risiconiveaus bepaald? En hoe wordt dan tot welke maatregelen besloten?

Voorbeeld. Er zijn landelijk 85 ziekenhuisopnames per dag, dan geldt het maatregelenpakket ‘Zeer ernstig’. Of: er zijn landelijk 8 IC-opnames en 15 ziekenhuisopnames per dag, dan geldt het maatregelenpakket ‘Zorgelijk’. Of: het reproductiegetal is 1,2, dan blijven de bestaande maatregelen sowieso gelden.

Het doel van het kabinet is om:

  • mensen met een kwetsbare gezondheid zo goed mogelijk te beschermen;
  • te zorgen dat de zorg niet overbelast raakt;
  • goed zicht te houden op en inzicht te houden in het virus en in te grijpen wanneer dit nodig is.

Er zijn veel cijfers beschikbaar over corona. De risiconiveaus maken voor iedereen duidelijk welke cijfers het belangrijkste zijn en hoe ernstig de situatie is per regio.

Elke twee weken -of vaker als dat nodig is- wordt op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen bepaald in welke risiconiveau regio’s zitten. Dit is dus op basis van de cijfers en gebeurt daarmee automatisch. De nieuwe indeling in risiconiveaus wordt op dit dashboard gepubliceerd.

Het Outbreak Management Team (OMT) bekijkt regelmatig of de grenswaarden (het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen dat hoort bij een risiconiveau) nog goed werken en adviseert over nieuwe grenswaarden als dat nodig is. Ook toetst het OMT regelmatig of het nodig is om nieuwe indicatoren toe te voegen. Dit om te voorkomen dat in de toekomst de indicatoren niet meer passend zijn vanwege een ander testbeleid, hogere vaccinatiegraad of andere virusvarianten.

Het kabinet bepaalt welke maatregelen worden genomen. Dit doet het kabinet op basis van zowel de cijfers als de context. Dit zijn bijvoorbeeld ziekenhuisopnamen, ziekenhuisbezetting, R-waarde, besmettingen, besmettingen onder kwetsbare groepen, sterfte, naleving, vaccinatiegraad of virusmutanten. In de routekaart staat welke maatregelen bij de verschillende risiconiveaus horen. Het kabinet kan besluiten dat strengere of minder strenge maatregelen nodig zijn.

1. Waakzaam

De situatie is onder controle te houden. Het aantal nieuwe besmettingen is laag: per week minder dan 35 mensen per 100.000 inwoners. De druk op de zorg valt mee.

2. Zorgelijk

De situatie is lastig onder controle te houden. Er zijn veel nieuwe besmettingen: per week tussen de 35 en 100 mensen per 100.000 inwoners. De druk op de zorg is groot.

3. Ernstig

De situatie is slecht. Er is een groot aantal nieuwe besmettingen: per week tussen de 100 en 250 mensen per 100.000 inwoners. De druk op de zorg is erg groot.

4. Zeer ernstig

De situatie is erg slecht. Er zijn extreem veel nieuwe besmettingen: per week boven de 250 mensen per 100.000 inwoners. De druk op de zorg is extreem groot.

Disclaimer