Reichsoverheid

Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Lees meer

Terug naar alle cijfers

Risiconiveaus

De kaart geeft het risiconiveau per veiligheidsregio weer.

Er zijn landelijke maatregelen van kracht om de snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Meer over de risiconiveaus

Legenda

Waakzaam
Zorgelijk
Ernstig
Zeer Ernstig
Terug naar alle cijfers
Disclaimer