Deze informatie is niet actueel.

Vanaf 25 september 2021 geldt één risiconiveau voor het hele land. Meer informatie hierover komt binnenkort op het dashboard.

De risicokaart van Nederland

Deze informatie is niet actueel.

Iedere week wordt bekeken of de situatie rond het coronavirus zich positief of negatief ontwikkelt. De laatste keer is dit op 8 september gebeurd. Op welk niveau een regio zit, hangt af van het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames.

Legenda

Risiconiveau bepaald op woensdag 8 september.

risiconiveau
1
Waakzaam
geen regio's
risiconiveau
2
Zorgelijk
6 regio's
risiconiveau
3
Ernstig
13 regio's
risiconiveau
4
Zeer ernstig
6 regio's