Vroege signalen

Virusdeeltjes in rioolwater Gelderland-Midden

Als je besmet bent met het coronavirus, zitten er vaak virusdeeltjes in je ontlasting. Deze komen in het riool terecht. Door het rioolwater bij zuiveringsinstallaties te testen op virusdeeltjes, krijgen we informatie over het coronavirus en kunnen we de verspreiding van het virus volgen.

Vanwege een storing in de berekeningen van de rioolwatermetingen door het RIVM zijn er maandag 29 november geen nieuwe waarden toegevoegd. Voor de zekerheid worden ook de waarden van 18 november tot en met 28 november opnieuw berekend. De herberekeningen komen 30 november 2021 of uiterlijk 1 december 2021 op dit dashboard.

Laatste waardes verkregen op dinsdag 30 november. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Gemiddeld aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners

1.218
72 minder dan de vorige waarde

Dit is het gemiddelde van de laatste metingen van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties in deze veiligheidsregio. Hierbij wordt rekening gehouden met hoeveel inwoners er zijn aangesloten per rioolwaterzuiveringsinstallatie, en voor welk deel een rioolwaterzuiveringsinstallatie in de veiligheidsregio ligt.

Waarde van donderdag 25 november · Bron: RIVM

Berekening gemiddeld aantal virusdeeltjes

Iedere dag publiceert het dashboard het gemiddelde aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners. Om dit getal te berekenen, gebruiken we de laatste meting van elke rioolwaterzuiveringsinstallatie. De laatste meting van een zuiveringsinstallatie kan meerdere dagen meetellen in de berekening.

Alle rioolwaterzuiveringsinstallaties doen gemiddeld drie keer per week een meting. Als een zuiveringsinstallatie bijvoorbeeld op maandag, woensdag en zaterdag een nieuwe meting doorgeeft, telt de uitslag van de meting van woensdag ook mee op donderdag en vrijdag. Alleen als de laatste meting ouder is dan negen dagen, telt die niet mee in het gemiddelde.

Gemiddeld aantal virusdeeltjes door de tijd heen (per 100.000 inwoners)

Deze grafiek laat het gemiddeld aantal virusdeeltjes door de tijd heen per 100.000 inwoners zien.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Valburg is opgeheven per 20 mei 2021. Als u deze locatie selecteert, ziet u daarom alleen gegevens tot deze datum.

Grafiek rioolwaterzuiveringsinstallatie door de tijd heen. Gebruik het toetsenbord om door de tijd in de grafiek te navigeren. Pijltjestoetsen links en rechts gaan achteruit en vooruit in de tijd. Met het minderdanteken < en meerdanteken > kun je terug of verder gaan. Met page-up en page-down maak je grotere stappen. Met de Home-toets en End-toets ga je naar het begin en einde van de tijdbalk.
Daggemiddelde:
  • 0 tot 10
  • 10 tot 50
  • 50 tot 100
  • 100+

Bron: RIVM

Disclaimer