Besmettingen

Sterfte in Utrecht

Deze cijfers laten zien van hoeveel COVID-19 patiënten in deze veiligheidsregio gisteren aan de GGD gemeld is dat ze zijn overleden. Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Lees meer over de informatie op deze pagina in de ‘Cijferverantwoording’.

Laatste waardes verkregen op maandag 17 mei. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Gemelde aantal overleden COVID-19 patiënten per dag

0
gelijk aan de vorige waarde

Dit getal toont het aantal COVID-19 patiënten in deze veiligheidsregio waarvan aan de GGD op die dag gemeld is dat ze zijn overleden. Een deel van de overlijdens is van eerdere dagen, die later zijn doorgegeven.

Waarde van maandag 17 mei · Bron: RIVM

Totaal aantal overleden COVID-19 patiënten

1.266

Dit getal laat zien van hoeveel COVID-19 patiënten in deze veiligheidsregio in totaal is gemeld dat ze zijn overleden, sinds het begin van de meldingen.

Waarde van maandag 17 mei · Bron: RIVM

Gemelde aantal overleden COVID-19 patiënten door de tijd heen

Deze grafiek laat zien van hoeveel COVID-19 patiënten in de geselecteerde periode gemeld is dat ze zijn overleden. In de grafiek tonen we ook gemiddelden over de afgelopen zeven dagen.

27 feb. 202017 mei 20210510152025
  • Gemiddeld aantal over de afgelopen 7 dagen
  • Gemeld aantal overleden patiënten
  • De laatste dagen zijn niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen

Bron: RIVM

Sterftemonitor

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert wekelijks het totaal aantal overleden mensen en vergelijkt dit aantal met het verwacht aantal overlijdens gecorrigeerd voor koude- of hittegolven, uitbraken en epidemieën. Er is sprake van oversterfte indien meer mensen overlijden dan verwacht. Deze grafiek geeft mogelijk een completer beeld van sterfte door COVID-19 dan de door de GGD’en gemelde COVID-19 sterfte, omdat niet alle mensen die overlijden aan COVID-19 getest zijn op COVID-19. Lees meer over de informatie op deze pagina in de ‘Cijferverantwoording’.

Laatste waardes verkregen op vrijdag 14 mei. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: CBS

Download data: CBS

Totaal aantal overledenen per week

Deze grafiek laat zien hoeveel mensen er in totaal wekelijks overleden zijn. Het aantal daadwerkelijk overleden mensen wordt vergeleken met het aantal overlijdens dat wordt verwacht op basis van voorgaande jaren. De lichtblauwe lijn en omliggende marge tonen de sterfte die op dat moment in het jaar wordt verwacht, de donkerblauwe lijn toont de sterfte zoals deze heeft plaatsgevonden.

16 mrt. 20202 mei 20210100200300400
  • Verwachte aantal overledenen
  • Daadwerkelijke aantal overledenen
  • Boven- en ondergrens van verwachte aantal overledenen

Bron: CBS

Disclaimer