Gedrag

Coronaregels volgen en steunen

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Alleen als we allemaal de basisregels volgen, kunnen we corona onder controle krijgen.

Enquête is afgenomen tussen dinsdag 13 juli en maandag 19 juli. Wordt 3-wekelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Onderzoek onder de Nederlandse bevolking

Elke drie weken wordt een enquête gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Deelnemers aan deze enquête beantwoorden allemaal dezelfde vragen over de gedragsregels die de overheid opstelt vanwege corona. In hoeverre volgen en steunen ze de regels? Aan elke enquête doet een andere groep mensen mee. Dit onderzoek wordt gecoördineerd en gepubliceerd door het RIVM. De praktische uitvoering wordt verzorgd door Kantar Public.

Aantal deelnemers

201 mensen hebben in deze regio deelgenomen aan het onderzoek tussen 13 juli en 19 juli.

Gedragsregels

Deze tabel toont het percentage van de deelnemers aan het onderzoek uit deze veiligheidsregio, dat aangeeft de gedragsregels te volgen in het dagelijks leven en het percentage dat aangeeft de gedragsregels te steunen. De laatste kolom toont of dit percentage stijgt, daalt of gelijk blijft in vergelijking met de vorige meting

Volgen: gedragsregels volgen in het dagelijks leven
Steunen: achter een gedragsregel staan
GedragsregelsPercentageVerschil met vorige meting*
69%
87%
gelijkgelijk
63%
82%
gelijkgelijk
58%
85%
gelijkgelijk
32%
77%
gelijkgelijk

* De rechter kolom geeft aan of met minstens 95% zekerheid gezegd kan worden dat er een statistisch beduidend verschil is vergeleken met de vorige meting.

Het volgen en steunen van de gedragsregels door de tijd heen

De lijnen in deze grafiek tonen het percentage van de ondervraagden dat aangeeft een bepaalde gedragsregel te volgen en het percentage dat aangeeft de gedragsregel te steunen in het dagelijks leven. Als de hoogte van een lijn wijzigt, betekent dit dat het percentage in de loop van de tijd steeg of daalde.

Deze grafiek toont het percentage van de ondervraagden dat aangeeft een bepaalde gedragsregel te volgen en het percentage dat aangeeft de gedragsregel te steunen in het dagelijks leven. Gebruik het toetsenbord om door de tijd in de grafiek te navigeren. Pijltjestoetsen links en rechts gaan achteruit en vooruit in de tijd. Met page-up en page-down maak je grotere stappen. Met de Home-toets en End-toets ga je naar het begin en einde van de tijdbalk.
29 sep. 202019 jul. 20210%25%50%75%100%
  • Volgen: gedragsregels volgen in het dagelijks leven
  • Steunen: achter een gedragsregel staan

Waarde van dinsdag 13 juli - maandag 19 juli · Bron: RIVM

Meer onderzoeksresultaten

Bekijk het volledige onderzoek op de website van het RIVM. Het RIVM gebruikt de woorden 'naleving en draagvlak voor de gedragsregels'; op ons dashboard gebruiken wij de woorden 'coronaregels volgen en steunen'.

Disclaimer