Besmettingen

Sterfte in Flevoland

Deze cijfers laten zien van hoeveel COVID-19 patiënten in deze veiligheidsregio gisteren aan de GGD gemeld is dat ze zijn overleden. Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19.

Laatste waardes verkregen op dinsdag 30 november. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Gemelde aantal overleden COVID-19-patiënten

0
gelijk aan de vorige waarde

Dit getal toont het aantal COVID-19-patiënten in deze veiligheidsregio waarvan aan de GGD op één dag gemeld is dat ze zijn overleden. Een deel van de overlijdens is van eerdere dagen, die later zijn doorgegeven.

Waarde van dinsdag 30 november · Bron: RIVM

Totaal aantal overleden COVID-19-patiënten

277

Dit getal laat zien van hoeveel COVID-19-patiënten in deze veiligheidsregio in totaal is gemeld dat ze zijn overleden, sinds het begin van de meldingen.

Waarde van dinsdag 30 november · Bron: RIVM

Gemelde aantal overleden COVID-19 patiënten door de tijd heen

Deze grafiek laat zien van hoeveel COVID-19-patiënten gemeld is dat ze zijn overleden. In de grafiek tonen we ook gemiddelden over de afgelopen zeven dagen.

Deze grafiek laat zien van hoeveel COVID-19 patiënten gemeld is dat ze zijn overleden. In de grafiek tonen we ook gemiddelden over de afgelopen zeven dagen. Gebruik het toetsenbord om door de tijd in de grafiek te navigeren. Pijltjestoetsen links en rechts gaan achteruit en vooruit in de tijd. Met het minderdanteken < en meerdanteken > kun je terug of verder gaan. Met page-up en page-down maak je grotere stappen. Met de Home-toets en End-toets ga je naar het begin en einde van de tijdbalk.
  • Gemiddeld aantal over de afgelopen zeven dagen
  • Gemeld aantal overleden patiënten

Bron: RIVM

Oversterfte

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert wekelijks het totaal aantal overleden mensen en vergelijkt dit aantal met het verwachte aantal overlijdens. Er is sprake van oversterfte als meer mensen overlijden dan verwacht. Deze grafiek geeft mogelijk een completer beeld van sterfte door COVID-19 dan de door de GGD'en gemelde COVID-19 sterfte, omdat niet alle mensen die overlijden aan COVID-19 getest zijn op COVID-19. Lees meer in de 'Cijferverantwoording'.

Laatste waardes verkregen op vrijdag 26 november. Wordt wekelijks bijgewerkt.

Bron: CBS

Totaal aantal overledenen per week

Deze grafiek laat zien of er in een bepaalde week meer of minder mensen zijn overleden dan verwacht. De donkerblauwe lijn laat zien hoeveel mensen er per week zijn overleden sinds 16 maart 2020. De lichtblauwe lijn en de strook daaromheen laten zien hoeveel overledenen het CBS had verwacht op basis van hoeveel mensen in vorige jaren zijn overleden per week.

Deze grafiek laat zien of er in een bepaalde week meer of minder mensen zijn overleden dan verwacht. De lijn ‘Daadwerkelijk aantal overledenen’ laat zien hoeveel mensen er per week zijn overleden sinds 16 maart 2020. De lijn ‘Verwacht aantal overledenen’ en de strook daaromheen laten zien hoeveel overledenen het CBS had verwacht op basis van hoeveel mensen in vorige jaren zijn overleden per week. Gebruik het toetsenbord om door de tijd in de grafiek te navigeren. Pijltjestoetsen links en rechts gaan achteruit en vooruit in de tijd. Met het minderdanteken < en meerdanteken > kun je terug of verder gaan. Met page-up en page-down maak je grotere stappen. Met de Home-toets en End-toets ga je naar het begin en einde van de tijdbalk.
  • Verwacht aantal overledenen
  • Daadwerkelijk aantal overledenen
  • Boven- en ondergrens van verwacht aantal overledenen

Bron: CBS

Disclaimer