Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Thuiswonende 70-plussers

Waar komen de cijfers vandaan?

De cijfers over thuiswonende 70-plussers zijn afkomstig van het RIVM. Het RIVM levert de cijfers aan als open data.

Hoe komen de cijfers tot stand?

Het RIVM baseert zich op testresultaten en sterfgevallen die de GGD'en bij het RIVM melden. Bij een positieve testuitslag registreren de GGD'en (onder meer) hoe oud iemand is en of de persoon in een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg woont. Het RIVM bepaalt het aantal (nieuwe) besmettingen van thuiswonenden van 70 jaar of ouder door het totaal aantal (nieuwe) besmettingen in de leeftijdsklasse 70 jaar of ouder vast te stellen en deze te verminderen met het aantal besmettingen:

  • onder bewoners van een instelling
  • onder mensen die werkzaam zijn in de zorg
  • onder mensen die via hun postcode gelinkt kunnen worden aan een verpleeghuis of een locatie voor gehandicaptenzorg
  • onder mensen die op basis van de locatie van besmetting gelinkt kunnen worden aan een verpleeghuis of een locatie voor gehandicaptenzorg

Het aantal overleden personen tonen we op basis van de datum van overlijden. Deze datum is echter niet altijd bekend. Als dit zo is, dan tonen we deze gevallen niet op het dashboard.

Aantal positief geteste 70-plussers per 100.000
Om groepen mensen met elkaar te kunnen vergelijken, rekenen we sommige cijfers om naar cijfers per 100.000 mensen. Zo ook voor thuiswonenden van 70 jaar en ouder. Het CBS houdt bij hoeveel personen van 70 jaar of ouder in een particulier huishouden woont ('StatLine - Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari' (cbs.nl)). Het gaat in totaal om circa 2,3 miljoen personen in heel Nederland.

Gemiddelde over 7 dagen
In de grafiek over het aantal positief geteste 70-plussers en in de grafiek over het aantal overleden 70-plussers tonen we ook een gemiddelde over 7 dagen.

Aanpassingen en correcties

Wijziging aanlevering data vanaf 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 wordt bij een positieve testuitslag niet meer bijgehouden of een 70-plusser thuiswonend of een bewoner van een verpleeghuis is.

Deze informatie werd door de GGD’en doorgegeven en was een belangrijke informatiebron in een eerder stadium van de COVID-19 pandemie.

Ondertussen zijn er andere monitoringsinstrumenten en informatiebronnen (zoals Infectieradar, rioolwater- en kiemsurveillance en ziekenhuisregistraties) belangrijk geworden of verder ontwikkeld.

Vanaf 10 januari 2023 worden positief geteste 70-plussers wel gerapporteerd als bewoner van een verpleeghuis mits de postcode van deze persoon overeenkomt met de locatie van een verpleeghuis. Deze informatie zal geplaatst worden op een nieuwe pagina over kwetsbare groepen en 70-plussers.

Het aantal positieve testuitslagen per leeftijdsgroep en 70-plussers blijft bijgewerkt worden op de pagina Positieve testen.

Als de epidemiologische situatie verandert en extra databronnen nodig zijn, dan kunnen de GGD’en gevraagd worden om weer aanvullende informatie aanleveren.