Ziekenhuizen - Intensive care-opnames

Gemeld aantal intensive care-opnames per dag

Aantal mensen met COVID-19 dat per dag op de intensive care (IC) is opgenomen, direct of vanaf de verpleegafdeling in een ziekenhuis. Om dubbel tellen te voorkomen wordt alleen de eerste IC-opname van een patiënt meegeteld. Een opname op de IC zegt iets over de ernst van het ziektebeloop en is daarom belangrijk om de ontwikkeling van de epidemie goed te monitoren. Lees meer over de informatie op deze pagina in de ‘Uitleg bij de cijfers’.

Laatste waardes verkregen op zondag 11 april. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Download data: NICE via RIVM & LCPS

Intensive care-opnames per dag

58 intensive care-opnames per dag. Signaalwaarde: 10 opnames per dag.
12 meerdan de vorige waarde

Aantal mensen met bevestigd COVID-19 dat per dag op een intensive care-afdeling van een ziekenhuis is opgenomen. Dit cijfer laat het aantal IC-opnames zien dat op één dag gemeld is. Dit kunnen ook meldingen zijn van opnames van eerdere dagen. Let op: Vanaf 25 maart toont het dashboard het aantal gemelde IC-opnames per dag in plaats van het gemiddelde aantal opnames van de afgelopen drie dagen. Het getal hierboven is daarom niet vergelijkbaar met het getal dat voorheen op het dashboard stond.

Waarde van zondag 11 april · Bron: NICE via RIVM

IC-bedden bezet door patiënten met COVID-19

794 (67,23%)
6 meerdan de vorige waarde

Dit getal laat zien hoeveel IC-bedden bezet worden door patiënten met COVID-19. Het percentage geeft aan hoeveel dit is ten opzichte van alle bezette IC-bedden. Dit zegt dus niet iets over de maximale IC-capaciteit.

Waarde van maandag 12 april · Bron: LCPS

Intensive care-opnames door de tijd heen

In deze grafiek staan de IC-opnames vermeld op de dag dat mensen ook echt zijn opgenomen, in plaats van op de dag dat ze gemeld zijn. Zo kunnen we namelijk de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland goed zien. Let op: omdat het aanmelden van IC-opnames vaak een paar dagen later gebeurt, zijn de meest recente dagen nooit compleet en kan het lijken alsof het aantal IC-opnames afneemt terwijl dit niet zo is.

27 feb. 202011 apr. 2021050100150Signaalwaarde: 10
  • Intensive care-opnames
  • Laatste dagen zijn niet compleet omdat meldingen vertraagd binnenkomen

Bron: NICE via RIVM

Bezetting IC-bedden door de tijd heen

Deze grafiek laat het aantal IC-bedden zien dat door de tijd heen is bezet door patiënten met COVID-19. Het gaat daarbij niet alleen om de dag van opname in het ziekenhuis, maar om alle dagen waarop patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis lagen.

27 feb. 202012 apr. 202105001.0001.500
  • Bezetting IC-bedden
  • Cijfers zijn minder nauwkeurig

Bron: LCPS